Bilişim Referans | Yardım Okul Vakfı Siyasal Vakfı

Mim Hotel İstanbul Kurumsal Logosu

SİYASAL VAKFI ( İstanbul Üniversitesi )

 

  • Sektör: Vakıf
Bilindiği üzere bugün İstanbul Üniversitesi merkez (Rektörlük) binası olarak kullanılmakta olan bina, Şeyhül Vüzera Serasker Mehmet Namık Paşa tarafından 1867–1872 yılları arasında “Daire-i Umur-u Askeriye”, yani Harbiye Nezareti (Genelkurmay Başkanlığı) olarak yaptırılmıştır.

Bugün fakültemizin bulunduğu bina ise esas binaya ek olarak Harbiye Nezareti Muhafız Kıtaları için yine aynı tarihte yapılmıştır. Bina, muhafız bölüğüne uzun yıllar komutanlık yapan Bekir Ağa’nın ismine izafeten “Bekir Ağa Bölüğü” adıyla tanınmıştır.

Okulumuz, 1992 öğretim yılında Maliye, Uluslar arası İlişkiler, İşletme ve İktisat bölümleri de eklenerek daha güçlü bir hale getirildi. Ancak 1999 Yılında Rektörlüğün tasarrufu ile İktisat, İşletme ve Maliye Bölümleri kapatılarak Fakültemiz iki bölüm haline getirildi.

22. 6. 1986 tarih ve 3286 sayılı kanunla “SİYASAL BİLGİLER” adını alan fakültemiz, şu anda 1500 dolayındaki öğrencisiyle öğretime devam etmektedir.


Web Sitesi Projesi Künyesi


İlgili Hizmet İçeriği


  • Tüm faaliyetler ile ilgili içeriklerin web sitesinde yayınlanması.
  • Gerekli durumlarda sayfa içeriklerinde tasarım ve içerik revizyonlarının yapılması.
  • Mail altyapısı ile ilgili hizmet verilmesi.
  • Düzenli olarak sistemin yedek işlemlerinin sağlanması.

Web Sitesi Ana Sayfa Görünümü

Siyasal Vakfı Web Sitesi Ana Sayfa Görüntüsü