Şartlar & Koşullar


Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı'nda Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı müşteri ve müşteri adaylarına ait veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı:

Bir yazılım firması olarak müşteri ve müşteri adaylarımızla ilgili bilişim hizmetleri sağlama ve bilişim ürünlerini tanıtma amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktayız. Kişisel verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası gözetilerek KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır.

Bu kapsamda;

Tescilli markalarımız olan Ayaner Bilişim, Websel Dönüşüm, Bil ve Anla, Mailgoing, Pazarbulutu bünyelerinde yer alan yazılım programları, dijital pazarlama araç ve hizmetleri, e-öğrenme materyalleri ile ilgilenen müşteri adaylarına tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bilgi isteklerine yanıt vermek, halihazırdaki müşterilerimize CRM sistemlerimiz aracılığı ile daha iyi hizmet vermek amacıyla ilgili kişilerin rızası alınarak kişisel veriler işlenir. Kişisel veriler CRM sistemlerimizin kurulu olduğu Türkiye'de yerleşik ve KVKK ilgili maddelerinde yer alan güvenlik unsurları sağlanmış yerli sunucularda muhafaza edilir. Mail sistemlerinde ise Avrupa Birliği bünyesinde yer alan GDPR müktesebatı ile uyumlu mail servisleri ve yine yerli sunucularıyla hizmet veren firmaların mail sistemlerini kullanarak yazışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı, dijital pazarlama faaliyetleri ve yazılım altyapıları hizmetlerini sağlama faaliyetleri kapsamında KVKK 8. Ve 9. maddelerinde belirtildiği şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir;

Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı çeşitli sektörlerden iş paydaşları ile akdedilen sözleşmeler çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapabilir. Kişisel verilerin paylaşımında kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyet sağlamak suretiyle sözleşmeler akdedilir. Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı hizmet faaliyet alanları paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen tanıtım,pazarlama ve ürün geliştirme amaçlı iş birlikleri kapsamında sistemlerimizde kayıtlu kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla, e-posta veya CRM sistemimiz vasıtası ile ya da çeşitli seminer ve toplantı faaliyetleri sırasında, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınız:

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma, işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.

Soru ve talepleriniz için:

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak noterden onaylı şekilde aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir ya da şahsen başvurunuzu teslim edebilirsiniz. 30 gün içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.

İletişim ve Başvuru Adresi:

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Toraman İş Hanı No:43-2 Kadıköy-İSTANBUL-TÜRKİYE

KVKK hakkında daha fazla bilgi:

http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.