• Ayaner Bakış Açısı


Çalışan Hizmetleri Politikamız


Çalışanlarla ilgili operasyonların yürütüldüğü bölüm için "İnsan Kaynakları" ismini kullanmıyoruz. Çünkü insanı bir KAYNAK olarak değil bir DEĞER olarak kabul ediyoruz. Dolayısı ile çalışanlarla ilgili operasyonları "Çalışan Hizmetleri" başlığı altında değerlendiriyoruz. Ayrıca bu yapının çalışanlara hizmet vermesi de gereken bir yapı olmasına gayret ediyoruz.

İlgili bölümler, genel kabul gören işleyiş biçimleri dolayısı ile genelde işletmeden İZOLE bir yapıya bürünebilmektedirler. Her departmanın ve özelinde çalışanların gerek iş yapıları gerekse kendi kişilik özellikleri çerçevesindeki faaliyetlerinden ziyade daha genel misyonlar çerçevesinde bir üst yapı kurumu modelinde yapılanan bu bölümlerin çalışanların üretkenliği ve işyeri mutluluğu üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden "Çalışan Hizmetleri" olarak adlandırdığımız sistemin bir üst yapı olarak değil , misyonu ve vizyonu tüm işyeri sathına yayılmış , koordinasyon vazifesi ağırlıklı olan ve işe alım süreçlerinin deneyimli departman sorumluların da yoğun katkılarıyla yürütüldüğü bir yapı olmasına gayret ediyoruz. Bu misyonumuz çerçevesinde oluşan modeli daha da iyileştirmek için faaliyetlerimizin her zaman devam etmesini hedefliyoruz.

İNDİRİM POLİTİKAMIZ


Ürün ve Hizmetlerimiz için uyguladığımız İndirim ve Kampanyaların reel dayanaklara sahip olması için özen gösteriyoruz. Genelde indirimlerimizi , ürünlerimizin teknolojisini ilerletmemizin veya hizmetlerimizi sunarken daha etkili ve ekonomik çözümler bulmamızın ardından gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ürün ve hizmetlere sahip olurken bize sağladığınız kolaylıklar ve işbirlikleri çerçevesinde de indirimlerden yararlanabiliyorsunuz. Bu hususları da ilgili mecralarda sizinle paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Kampanya içeriklerimizi oluştururken ise genel ticari eğilimler ve düzenlemeler çerçevesinde dönemsel mahiyette uygulamaları tercih etmeye çalışıyoruz.

İnidirim ve Kampanyalar haricinde satın alma gerçekleştiren müşterilerimiz için uyguladığımız sistemde, ürünlerimizde gerçekleştirdiğimiz yeniliklerden kendilerinin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayarak dengeyi sağlamayı hedefliyoruz.

ÜRÜN POLİTİKAMIZ


Gerektiği durumlarda PAKET haline getirdiğimiz Ürünlerimiz İçin Gold, Silver, Ekonomik, VIP, Profesyonel, Premium gibi isimler kullanmıyoruz.

Ürün ve hizmetlerimizi kullanarak bize DEĞER kattığınızı düşünüyor ve ödenen ücrete göre sizleri konumlandırmıyoruz. Çünkü ürün ve hizmetlerin içeriğini ihityaçlarınızı ölçeklendirmek suretiyle oluşturmaya çalışıyoruz. Böylece hem ihtiyacınız kadar ürün ve hizmete uygun fiyatlara sahip olabiliyor hem de ileride gerek duyacağınız durumlar için önceden ödeme yapmak zorunda kalmıyorsunuz.