Genel Şartlar - Koşullar - Gizlilik Sözleşmesi


Bu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Lütfen, Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı'na ait  (www.ayaner.com) sitesini kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.ayaner.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formları doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı aşağıda  belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.ayaner.com ‘ u ziyaret  ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.


1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.ayaner.com herkese açık bir sitedir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi bir ziyaretçinin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1. a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan içeriklerin tarafımıza gönderilmesi durumunda.

1. b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1. c. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.


2. İçerik Kullanımı

2. a. www.ayaner.com  'da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. www.ayaner.com 'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer mecralarda veya internet sitesinde yayınlamak veya www.ayaner.com 'un  izni olmadan link vermek yasaktır.

2. b. Ayrıca özellikle Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı'na ait yazılım ürünlerinin ve hizmetlerin  tasarımında ve  içerik anlatımlarında kullanılan imaj ve yazıların  her hakkı www.ayaner.com 'a  aittir. Kopyalanmaları veya kullanılmaları kesinlikle yasaktır.


3. Sorumluluklar

3. a. www.ayaner.com 'u ziyaret edenlerin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar,iletilen bilgiler) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3. b. www.ayaner.com bülten üyeliği başvurusunda bulunanlar, iş başvurusunda bulunanlar, www.ayaner.com sitesinde lanse edilen ürünleri demo kullanmak için başvuruda bulunanlar, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini ilettikten sonra kendisine rutin aralıklarla www.ayaner.com içeriği ile uyumlu bilgilendirme maillerini almayı peşinen kabul eder.

3. c. Ziyaretçi, www.ayaner.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı 'nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ziyaretçiye aittir.

3. d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle,  Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı tarafından geçici veya sürekli olarak ziyaretçinin www.ayaner.com 'dan yararlanması engellenebilir ve/veya bülten üyeliği iptal edilebilir.

3. e. Ziyaretçi, diğer ziyaretçilerin www.ayaner.com 'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3. f.  Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı sorumlu tutulamaz.

3. g. Ziyaretçi, Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı 'ndan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3. h. Her türlü üyellikleri iptal etme ve hesap silme işlemleri, kullanıcılar tarafından kendisine gönderilen mailler üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının üyelikte yapabildiği işlemler sonlandırılacaktır. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü için tekrar başvuruda bulunabilir.

3. i. www.ayaner.com 'da  üyeliği bulunan ziyaretçinin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı  Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3. j. Sitenin ziyaretçilerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3. k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3. l. www.ayaner.com  kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, her türlü üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3. m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3. n.Ziyaretçi, www.ayaner.com'u ziyaret ettiği andan ve www.ayaner.com içeriğinde yer alan herhangi bir servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Demo talebinde bulunan ziyaretçiler ve www.ayaner.com'da lanse edilen bir servise üyeliği bulunanlar iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketleri nedeniyle, kendilerine teslim edilen şifre,parola vb. bilgilerin güvenliğini sağlamamalarından dolayı ve tarafımıza elektronik yolla iletilen, elden teslim edilen  ve alınan, posta yoluyla gönderilen bilgi,belge,her nev'i elektronik ve fiziki materyal nedeniyle Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ‘nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ,  Ziyaretçi'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Ziyaretçi'ye aynen rücu hakkını haizdir.


4.  Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı’ nın Hak ve Yükümlülükleri

4. a. Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ziyaretçinin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyelerin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin  Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4. b.  Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı 'nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Ziyaretçi işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı , yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.ayaner.com 'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve  Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4. c.İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri  Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı sitesine göndermiş olan ziyaretçilerin ve üyelerin gönderdikleri bilgi,belge ve materyaller yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Üyeliği bulunanların üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı  tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.


5.   Gizlilik İlkeleri

5.c. Ziyaretçilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim, satış-pazarlama ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı  ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

5.d. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Ayaner Bilişim Teknolojileri sorumlu değildir.

5.e. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ile anlaşmasına göre üçüncü sahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı'na aittir.


6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi:

Ziyaretçi siteye giriş  işlemini tamamladığı ve üyelerin üyelik işlemlerinin tamamlandığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen tüm şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır.


7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


8. Tebligat Adresleri

8.a. www.ayaner.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin www.ayaner.com ’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.c. Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ’nın üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı Destek Bölümü'ne danışabilirsiniz.