SEO çalışmaları Nedir? Neler Kazandırır? Gerçekten Gerekli midir?

SEO ÇALIŞMALARI

Ürünlerin, hizmetlerin, kurumsal tanıtım bilgilerinin, kişisel görüşlerin ve bir çok konuda içeriğin paylaşılması, ilgililerine iletilmesi, geniş ölçekte ilgi yaratılması için kullanılan mecraların başında gelen Web Sitelerinin bu misyonlarını doğru üstlenebilmeleri ve değişen şartlara sürekli uyum sağlamaları açısından SEO ( Search Engine Optimization - Arama Motorları Optimizasyonu ) çalışmalarının son derece önemli olduğunu belirtmek gerekir.

SEO çalışmalarının bu misyonu taşıyabilmesi için hangi şartlarda ele alınması gerekir?


Öncelikle bu çalışmaların sürekli yapılması gerektiği gerçeğini kabul etmemiz gerekir. Öyle ki; bir sefere mahsus yapılan çalışmanın kalıcı olması mümkün değildir. Web sitesinde yapılan değişikliklere, eklenen veya çıkarılan materyallerin durumuna göre tekrar optimize edilen içeriğin ARAMA MOTORLARI'nın ( Google, Yahoo, Bing, Yandex vb. ) anlamlandırabileceği şekilde yayınlanması önemlidir.

Bu çalışmalarda Web Sitesinin genel yapısı ile özel içeriklerin birbirini destekler şekilde yapılandırılması ve bu çerçevede anahtar kelimelerin ( keywords ), açıklama metinlerinin ( descriptions ) snippetlerin ve daha bir çok özelliğin belirlenerek uygulamaya konulması başarı sağlanması için gerekli koşullardandır. Bir diğer husus ise başarı kazanılan çalışmaların sürekli yapılarak arama motorlarınde değişen sistemlere uyumun sağlanması atlanmamalıdır.