Web Teknolojileri İle İlgili Gereksinim Analizlerinizi Mesai Sonrasına Bırakmayın

Bazı durumlarda iş yöneticilerinin web teknolojileri ile ilgili bazı gereksinimlerin analizlerini ve araştırmalarını mesai sonrasına bıraktıklarını görüyoruz.

Değerlendirme aşamasında aktif iş yapısından yerinde ve zamanında beslenmenin daha faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Günlük rutin işlerin devamlılığı tabii ki hiçbir zaman önemini yitiriyor değil. Fakat rekabet avantajı yaratmak için yapılabilecek çalışmaların da en başında gelen teknolojik yatırımların gereksinim analizlerinin yapılması mesai sonrasına bırakıldığında işlerin doğal sürecinden kopuk bir iş akışı yaşanma olasılığı ortaya çıkabiliyor. Öyle ki bir departmanın ihtiyacı olan unsurların tespiti için mesai saatleri içinde birlikte hareket edilmesi doğru sonuca ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

Analiz ve uygulama aşamalarında aşağıdaki tavsiyeleri sunuyoruz :

  • Gereksinimlerin yönetici tarafında düşünülmeye başlaması halinde vakit geçirmeden departman çalışanları ile sıcağı sıcağına değerlendirilmesi,
  • Gereksinimlerin çalışanlar tarafında düşünülmeye başlaması halinde fikirlerin vakit geçirmeden ilgili yönetici ya da yöneticiler ile paylaşılması,
  • Yöneticilerin ihtiyaç analizini çalışanların çalışma alanlarında birebir gözlemler yaparak yürütmeleri,
  • Ortak alınan kararlar çerçevesinde dış kaynak olarak profesyonellerden fikir, bilgi ve teklif toplanması,
  • Uygun görülecek profesyonellerle ihtiyaç analizinin tekrar gözden geçirilmesi ve birlikte değerlendirilmesi.

 

Gereksinimlerinizi birlikte değerlendirerek karar verin

 

Ceyhun ORHON
Ayaner Bilişim Teknolojileri / Yazılım Süreçleri Yöneticisi
www.ayaner.com