Yazılar

Web Sitesi Sahibi Olmak Hangi Avantajları Sağlıyor ?

Kişilerin ya da kurumların hedeflerini gerçekleştirmeleri için ulaşmaları gereken kitlelere geleneksel yollarla erişmelerinin her geçen gün daha zor ve maliyetli olmaya başladığını söyleyebiliriz. Bahsi geçen geleneksel yöntemlerin başlıcalarını...

detay

SEO çalışmaları Nedir? Neler Kazandırır? Gerçekten Gerekli midir?

Ürünlerin, hizmetlerin, kurumsal tanıtım bilgilerinin, kişisel görüşlerin ve bir çok konuda içeriğin paylaşılması, ilgililerine iletilmesi, geniş ölçekte ilgi yaratılması için kullanılan mecraların başında gelen Web Sitelerinin bu misyonlarını...

detay

Firma Sahipleri Neden Bir Blog’a Sahip Olmalıdır ?

Başlangıç seviyesindeki firmalar için bile blog kullanımının kurumsal başarıya ulaşmada büyük etkisi bulunuyor. Bilindiği üzere başlangıç firmaları büyük reklam ve tanıtım bütçeleri ayıramıyorlar . Çoğunlukla kaynaklar ürün üretimi ve satış operasyonları

detay

Gelecek 10 Yılda Türkiye ve Dünya

Bilgiye ulaşma ve işleme araçları ile ilgili platformların dünya çapında daha homojen ve kolay ulaşılabilir hale gelmesi neticesinde artık dünyanın önümüzdeki yıllarda alacağı pozisyon ile Türkiye’nin alacağı pozisyonu birbirinden ayrı noktalarda düşünmek

detay